📜Beg pred svobodo📜 Knjige / Bücher / Umetnost in filozofija / Kunst und Philosophie

Slovenski prevod knjige Beg pred svobodo je izšel lansko leto ob 120-letnici avtorjevega rojstva, 80-letnici izvirnega izida knjige in 40-letnici njegove smrti!

 

Klasična psihološka knjiga Beg pred svobodo aktualno odpira vprašanja o zavezanosti lastni svobodi na eni strani in potrebi po pripadnosti na drugi.

Knjiga Beg pred svobodo je izšla leta 1941 in velja za eno najvplivnejših del Ericha Fromma, v katerem se je ta družbeni psihoanalitik na ozadju začetkov druge svetovne vojne in tedanjih diktatur posvetil vprašanjem politične psihologije. V njej Fromm analizira človekovo potrebo po oblasti in nadzoru ter njegov dvojni odnos do svobode.

Osvoboditev od tradicionalnih vezi srednjeveške družbe je posamezniku podelila novo možnost samostojnosti, hkrati pa v njem vzbudila občutek osamljenosti, tesnobe in izoliranosti od drugih. Trajna negotovost kot posledica odtujitve človeka od skupnosti je v njem zasejala t. i. strah pred svobodo, s katero ne zna rokovati in je ne obvlada.

Človek si, kakor dokazuje Fromm, namreč želi zlitja z družbo, biti njen integrativen del, ter zato vede ali nevede prevzame njena prepričanja in miselne procese. Od izogibanja pristnemu svobodnemu razmišljanju do podreditve diktatorskemu režimu pa je potrebnih samo nekaj korakov.

Fromm lucidno razloži, zakaj ljudje vidijo svojo varnost in rešitev v avtoritarnih družbenih ureditvah, njegove ugotovitve pa veljajo enako za čas, v katerem je knjiga nastala, kot za sedanjega.

 

 

  • ISBN: 978-961-7050-74-5
  • Cena: 25,20€