KNJIŽNI DAR 2023 Allgemein / Knjige / Bücher / Prireditve / Veranstaltungen

Knjižni dar 2023 prihaja!
Knjižni dar Slovenske prosvetne zveze 2023 vsebuje 4 knjige, in bo na voljo v knjižnem centru HAČEK v Celovcu in na SPZ


PREDSTAVITEV KNJIGE
Helena Verdel in Vida Obid: Glej, ta svet je tudi zate! 
Ženske in AFŽ/ZSŽ na Koroškem       

TOREK
29. november 2022 ob 18:30 uri
v knjižnem centru Haček, Celovec

 

VABILO_Glej_ta svet je tudi zate

1.)


Helena Verdel in Vida Obid: Glej, ta svet je tudi zate!
Ženske in AFŽ/ZSŽ na Koroškem                                              

Vsebina je kot kita spletena iz treh elementov: prvi opisuje zgodovino ZSŽ in obenem omogoša vpogled v širše družbeno dogajanje ter aktualna vprašanja v vsakem od obdobij, drugi element je v besedilo vpletena biografija Milke Kokot, ki je 2022 praznovala 80. rojstni dan in je bila med letoma 1985 in 1996 tajnica ZSŽ, nato pa ji je med letoma 1996 in 2018 predsedovala. Tretji element so biografije članic Izvršnega odbora ZSŽ v vseh letih njenega delovanja. Gre torej za dokumentiranje zgodovine Zveze slovenskih žena in njenega 80-letnega delovanja in prizandevanja za izboljšanje položaja koroških Slovenk.

 

2.)

Koroški koledar 2023
Uredila: Klasja Zala Kovačič

Zbornik se tradicionalno posveča kulturi spominjanja in zgodovini, kot je spominjanje ob 80. obletnici pregona koroških Slovenk in Slovencev, 40-letnica delovanja Muzeja pri Peršmanu in častitljivih 70 let otrškega in mladinskega lista Mladi rod. V kontekstu spominjanja so tudi velike osebnosti: pisatelj Boris Pahor, Karel Destovnik-Kajuh ter arhitekt Jože Plečnik. Velika osebnost je tudi narodni buditej Matija Majar-Ziljski, o kateremje nastala prava raziskava. Aktualna družbeno-politična tema je prispevek o medijski svobodi in RTV Slovenija, o Slovencih v Avstriji po 30 letih samostojene slovenske države ter jezikoslovni prispevki. Med slednjimi je statistična raziskava o vsakdanji rabi slovenskega in nemškega jezika na Koroškem ter opis dveh novih projektov Slovenščino doživeti.
Zbornik se zaključuje z Rizzijevo in dr. Petkovo nagrado ter z nekrologom Tatjani Messner-Zeichen.

 

3.)

Čarobni mesec pestri leto
Avtor: Niko Kupper, Ilustrirala: Urška Tišler

Pred nekaj leti sta povabili knjigarna Haček skupaj s Slovensko prosvetno zvezo pisatelja k skupnemu projektu. Niko Kupper je napisal 12 novih pravljic in jih prebiral na koroških šolah. Otroci so po slišani pravljici meseca ustvarjali umetnine. Ob rednih razstavah v knjigarni Haček pa so bile izbrane najboljše risbe, ki so po letu dni krasile skupni koledar. Pisatelj se je odločil, da v nove pravljice vplete koledarju primerne zgodbice o starih imenih mesecev, tako v slovenščini kot v nemščini.

 

4.)

Rastje 16        
Uredil: Miha Vrbinc                                                                                                                                 
€ 19,80

Raznolikost almanaha je v besedilnih vrstah – od lirike do esejev, od proze do literarne kritike – in seveda tudi po avtoricah in avtorjih – od njigovih prvih korakov v javnost prek natečaja Pisana promlad do novih objav uveljavljenih ustvarjalk in ustvarjalcev prek vseh generacij. 

V spominskem letu 2022, 80 let po pregonu slovenskih družin iz Koroške, je naloga umetnosti in raiskovalnega dela soočanje družbe z zgodovino, da ostaja v spominu to, kar je usodno vplivalo na narodnostni razvoj na Koroškem. A ta pogled na pretklost je nujno povezan tudi s sedanjim trenutkom, v katerem doživljamo izzive, usodne za sedanjost in prihodnost širšega družbenea okolja Evrope in sveta.

Rastje 16 vas vabi k branju raznoliki besedil in spoznavanju sedanjega ustvarjalnega utripa slovenskega pisanja na Koroškem. S slikami Mirka Maleja je užitek za likovno-umetniško oko, saj je oblikovalka Ana Destovnik ponovno zelo privlašno povezala besedno in likovno umetnost.

 

 

 

 

 

 


Recommended Posts