KNJIŽNI DAR 2022 Allgemein / Knjige / Bücher

IZŠEL JE KNJIŽNI DAR 2022

Knjižni dar Slovenske prosvetne zveze 2022 vsebuje 4 knjige. Običajna tržna cena znaša € 74,70.

V PAKETU ZNAŠA CENA LE € 37,-.

Dodatek za ceno € 20,-
Gorjanska serenada (dvojna avdio-zgoščenka)

Birgit Hohensasser-Schlebier
Medvedki v raju 2.0 / Erdbären im Paradies 2.0
(Ilustracije: avtorica in njena otroka, prevod: Stana Anželj,
izdala HAČEK & SPZ, založil JSKD) cena: € 18,90

V dvojezični slikanici Medvedki v raju 2.0 / Erdbären im Paradies 2.0 se avtorica Birgit Hohensasser-Schlebier posveča dvema temama, ki ogrožata življenje vseh živih bitij na Zemlji in njihovo mirno sožitje. To sta globalno segreva- nje in rasna nestrpnost. Zgodbo pripoveduje s pomočjo medvedov vseh vrst in barv, ki jih z njihovih domov preženejo okoljske katastrofe. Ko se po dolgem iskanju znajdejo v raju, potrebujejo kar nekaj časa, da ugotovijo, da je tam dovolj prostora za mirno sobivanje belih, črnih, rjavih, malih in velikih medvedov.

Rastje 15
(Uredil: Miha Vrbinc, likovna oprema: Nataša Sienčnik,
izdala DSPA & SPZ, založil JSKD) cena: € 19,80

Literatura nas spremlja skozi slabše in boljše čase življenja. Med oblikami preživljanja zdravstvene, gospodarske, družbene in podnebne krize sta gotovo zelo vzpodbudni obliki pisanje in branje, branje in pisanje.
Nova izdaja Rastja vsebuje prispevke najrazličnejših besedilnih vrst, od pesmi do kritike, od kratke proze do eseja izpod peresa znanih avtoric in avtorjev ali novih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki so prišli z besedo/besedilom na dan pri natečaju »Pisana promlad«. Zanimivost letošnjega Rastja je tako v pesniških kakor tudi v proznih pogledih to, da obetajo tako pesmi kakor tudi prozna besedila izdajo pesniške zbirke ali proznega besedila. V poglavju »pogledi na literarna dela tega leta« predstavljamo knjižne izdaje članic in članov DSPA, ki so izšle od zadnje izdaje do konca uredniškega roka aktualne revije.

Gabrijel Wutti
Pasje kvatre / Hundsjahre
Dnevniški zapisi iz pregnanstva 1942 in 1943

(Uredila: Brigitte Entner & Valentin Sima, avtorji/ice: Gabrijel Wutti,
Mira Wutti Zorec, Brigitte Entner, izdala SZI & SPZ,
založila Založba Drava) cena: € 21,-

Knjiga objavlja dnevniške zapise Ziljana Gabrijela Wuttija iz let 1942 in 1943. Dnevnik je začel pisati takoj po prisilni izselitvi njegove družine 15. aprila 1942. To ni bil njegov prvi dnevnik. Pisati je začel vedno tedaj, ko se je njegovo življenje dramatično spremenilo in ni mogel več sam svobodno odločati o svojih življenjskih okoliščinah. Prvič je dnevnik pisal kot vojak v prvi svetovni vojni. Takrat je dnevnik kar trikrat izgubil, zadnjega oktobra 1918. S tem je dnevno zapisovanje dogodkov prekinil za naslednjih skoraj 24 let. Šele med prisilno izselitvijo je ponovno začel dnevno zapisovati dogodke. Ti zapiski so se ohranili in obsegajo čas od 15. aprila do 29. decembra 1943. Ali je v letih letih 1944 in 1945 še kaj zapisoval, ni znano.
Knjiga vsebuje tudi spominski zapis Mire Zorec, hčerke Gabrijela Wuttija, o času v prisilnem izseljeništvu iz leta 1952 ter spremno študijo zgodovinarke Brigitte Entner.

Koroški koledar 2022
(Uredila: Irena Destovnik, fotografije keramičnih izdelkov
Lučke Šićarov: Iza Sladič, izdala SPZ, založil JSKD) cena: € 15,-

V Koroškem koledarju 2022 nekrologu v spomin Jožetu Blajsu sledijo članki, namenjeni obletnicam Janka Messnerja in Josipa Jurčiča ter intervju z Vincencem Gotthardtom. Nina Štular piše o knjigah Valentina Polanška, Dragana Laketić o pomenu branja, o družbenem položaju žensk pa Maca Jogan in Helena Verdel. Daniel Wutti in Eva Hartmann pišeta o spominski kulturi. O Montessori jaslih pripoveduje Dimitriya Dimitrova-Wutti, o migracijah na Slovenskem pa Aleksej Kalc. Ivan Vogrič opisuje potovanje Lina Legiše po Koroškem. Objav- ljamo mnenja o dogovoru o postavitvi dvojezičnih krajevnih napisov in govore ob podelitvi Rizzijeve in Kugyjeve nagrade.
Lidija Golc piše, kako med lockdownom slediti kulturnemu dogajanju.

Dodatek za ceno € 20,-
Gorjanska serenada (dvojna avdio-zgoščenka)

»Gorjanska serenada« je naslov dvojne zgoščenke Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci v Kotmari vasi in obsega 50 pesmi.
Na prvi zgoščenki (Gorjanci so peli) so arhivski posnetki štirinajstih pesmi, ki so jih na ORF posneli med letoma 1955 in 1957; kotmirski pevci so peli pod vodstvom Lojzeta Hribarja, slišimo pa tudi priljubljeni duo Franci Stossier in Giti Kropfitsch. Dodajamo štirinajst pesmi Mešanega pevskega zbora Gorjanci pod vodstvom Stanka Wrulicha, ki so leta 1983 izšle na gramofonski plošči in avdiokaseti.
Na drugi zgoščenki (Gorjanci pojo) je 22 pesmi, ki so jih v kovidskih letih 2020 in 2021 zapeli in posneli Ženski kvartet, Mešani pevski sekstet in Mešani pevski zbor Gorjanci pod vodstvom Gudrun Mehringer-Thaler v kapeli sv. Huberta v Sekiri.


Recommended Posts