Predstavitev prvega ženskega časopisa: SLOVENKA (urednica dr. Marta Verginella) Prireditve / Veranstaltungen

Predstavitev prvega ženskega časopisa: SLOVENKA 1897-1902
(urednica dr. Marta Verginella)

 

SREDA / MITTWOCH
27.10.2021 OB 18:30 URI

Slovenka je časopis, ki je povezan z najvidnejšimi imeni tržaškega in širšega kulturnega prostora ter feminističnih gibanj, ki so bila v tem času v marsikaterem drugem delu Evrope še v povojih, medtem ko se je v nekaterih domala avantgardnih družbenih okoljih že razvil več kot upravičeno razvnet feministični boj in so se morale sufražetske borilne veščine proliferirati brez konca in kraja. V znanstvenem in strokovnem tisku jim lahko sledimo že kar nekaj časa, v popularno kulturo pa so prodrle bolj nedavno. Ne glede na širši kontekst lahko trdimo, da sodijo urednice Slovenke med najvplivnejše intelektualke in da so v času, ko »je feminizem postal kanon«, vodile uredniško politiko v skladu z aktualnimi razsvetljenskimi praksami in novimi političnimi težnjami. Zato je publikacija, ki prinaša natančno in poglobljeno analizo tega obdobja v zgodovini slovenskega feminizma, publicistike in narodnega preporoda nujno potrebna in dobrodošla in, kar je videti domala nepogrešljivo, ponuja osnovne …

Organizacija: Hanka Guckuk

 


Dogodek je del kulturnih dejavnosti v knjigarni, ki jo sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

 

Veljajo 3-G-Pravila
Es gelten die 3-G-Regeln

Ob upoštevanju javnih Covid-19 določb.
Unter Berücksichtigung der offiziellen Covid-19 Regelung.
Omejeno število obiskovalcev / Begrenzte Teilnehmerzahl
Rezervacija mesta je obvezna / Platzreservierung ist verpflichtend
T.: +43 463 55464
info: guckuk@hacek.at