Temelji slovenstva Knjige / Bücher

Dokumenti naše zgodovine

»Tja bomo našli pot, kjer nje sinovi … si prôsti voljo vero in postave«

France Prešeren, Uvod k Krstu pri Savici

 

PRVIČ ENOTNO PREDSTAVLJENA SLOVENSKA ZGODOVINA
60 poglavij z več kot 300 izbranimi dokumenti od naselitve do danes.

DOKUMENTIRANI MEJNIKI
Prelomni podvigi izjemnih posameznikov, ki so s svojim delom postavili Slovence ob bok drugim evropskim narodom.
Primož Trubar, Jurij Dalmatin, France Prešeren, Ivan Cankar …

 

DOKAZI BOGATE DEDIŠČINE

V izjemni knjigi beremo o vznemirljivi zgodovini poselitve vzhodnoalpskega prostora, sledimo Slovanom, ki so z Avari in Langobardi pustošili tudi po Istri, tako da je bila ena od tamkajšnjih cest že leta 1030 imenovana »slovanska cesta«. Odkrivamo tudi manj znana, a pomembna dejstva o razvoju in rabi slovenskega jezika. Strmimo nad zavzetostjo in požrtvovalnostjo najvidnejših nosilcev slovenskega prapora od reformacije, razsvetljenstva, kulture in znanosti ter buditeljstva v 19. in 20. stoletju … vse do osamosvojitve in pridružitve zvezi evropskih držav.

V letu, ko OBELEŽUJEMO SPOMIN NA 25. JUNIJ 1991 – ko je Slovenija formalno postala neodvisna, ko smo svojo usodo nepreklicno vzeli v svoje roke in uresničili večstoletne sanje – z veseljem pričakujemo izid knjige TEMELJI SLOVENSTVA – izbrane dokumente o naši 1500-letni bogati in viharni zgodovini.

● Dokazi neprecenljive zapuščine.
Presek dosedanjih spoznanj zgodovine in narodovega spomina. Dragocene »priče« njegovih prizadevanj in zmag do združitve in svobode.

● Raznolika zakladnica dokumentov v skoraj 1500-letni zgodovini.
Letopisi, spomini, listine, urbarji, trgovske pogodbe, upravni in politični akti, oporoke, rojstne, krstne, poročne, mrliške knjige.

● Novi poudarki in pogledi na zgodovino, edinstveni pojavi v evropski zgodovini.
V estetsko oblikovani knjigi iz visokokakovostnega platna, potisk z zlato folijo, kakovostni tisk.

 

O knjigi
Jezik: slovenski
Leto izida: 2021
Število strani: 400
ISBN/EAN: 9789612824723
Trda vezava
Založba: Cankarjeva založba
Datu izida:
04.06.2021
Avtor: 
Luka Vidmar, Jernej Kosi, Peter Štih, Aleš Gabrič
Cena: 149,90 €