Po sledovih korenin Knjige iz Trsta
„Temeljni namen pričujoče monografije je v prvi vrsti prikazati kompleksnost transnacionalnih povezav med Argentino in Evropo ter raziskati povezavo med migracijskimi procesi ter oblikovanjem transnacionalnih skupnosti in identifikacij pri argentinskih priseljencih v Evropi in slovenskih priseljencih v Argentini. V raziskavi me je zanimalo, kako migracijske izkušnje mobilnih posameznikov, ki so se v svojem življenju preselili iz Slovenije v Argentini ali iz Argentine v Evropo, in njihov odnos do izhodiščne domovine, porekla in drugih migrantov, ki so doživeli podobne izkušnje, vplivajo na (pre)oblikovanje njihovih temeljnih identifikacij. Pri transnacionalnih migracijah med Evropo in Argentino so me zanimali različni vidiki migracijskih procesov – simultana vpetost migrantov v več družbah, pomen političnih in ekonomskih dejavnikov ter migracijskih politik v državah emigracije in imigracije, zlasti pa prepletenost globalnih procesov z vlogo posameznikov, socialnih mrež ter večplastnih osebnih in skupinskih identifikacij. Migracija je navsezadnje vedno odločitev in osebno dejanje vsakega posameznika, za njeno razumevanje pa moramo upoštevati večplastne kontekste, saj so migracijski procesi odvisni od historičnih, lokalnih, (trans)nacionalnih, političnih in zlasti kulturnih dejavnikov.“
 
 

Recommended Posts