Dediščina v rokah stroke Knjige iz Trsta

„Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo je leta 2003 organiziral znanstveno srečanje z naslovom Kako misliti dediščino? O »naših« in »drugih« dediščinah na Slovenskem. Spoznanja avtorjev, ki se ukvarjajo z vprašanji dediščine, so zdaj predstavljena v dveh zbornikih z naslovoma Dediščina v očeh znanosti in Dediščina v rokah stroke. Iz razprav v obeh zbornikih, ki sta ju uredila Jože Hudales in Nataša Visočnik je razvidno, da imata raziskovanje in ohranjanje dediščine v zadnjem desetletju pomembno mesto v humanističnih in družboslovnih vedah. V razpravah avtorji razkrivajo sedanjo podobo institucij za varovanje dediščine z razvejano muzejsko mrežo, mrežo zavodov za varovanje kulturne in naravne dediščine ter zasebno iniciativo. Razprave v zbornikih ravno v tem pogledu ponujajo mnogo izhodišč za drugačno, sodobno prakso varovanja in nam približajo teoretične refleksije.“

 

Vir:  https://issuu.com/knjigarnaff/docs/dediscinavocehstroke

 
 

Recommended Posts