Dediščina v očeh znanosti Knjige iz Trsta

„Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo je leta 2003 organiziral znanstveno srečanje z naslovom Kako misliti dediščino? O »naših« in »drugih« dediščinah na Slovenskem. Spoznanja avtorjev, ki se ukvarjajo z vprašanji dediščine, so zdaj predstavljena v dveh zbornikih z naslovoma Dediščina v očeh znanosti in Dediščina v rokah stroke. Skupaj predstavljata knjigi komplet, ki stane 29,21 eur. Iz razprav v obeh zbornikih, ki sta ju uredila Jože Hudales in Nataša Visočnik je razvidno, da imata raziskovanje in ohranjanje dediščine v zadnjem desetletju pomembno mesto v humanističnih in družboslovnih vedah. V razpravah avtorji razkrivajo sedanjo podobo institucij za varovanje dediščine z razvejano muzejsko mrežo, mrežo zavodov za varovanje kulturne in naravne dediščine ter zasebno iniciativo. Razprave v zbornikih ravno v tem pogledu ponujajo mnogo izhodišč za drugačno, sodobno prakso varovanja in nam približajo teoretične refleksije. Poleg tega prispevki v zbornikih izpostavijo še vpetost problematike varovanja dediščine v vzvode družbene moči, ponekod pa predstavijo in analizirajo specifične oblike konstrukcije dediščine. Avtorji ugotavljajo, da predstava »naše »dediščine neizbrisno opredeljuje nacionalne, regionalne in lokalne identitete. Prispevki v zbornikih, ki bosta zaradi širine lahko vsestransko uporabna kot učbenika za študente humanističnih in družboslovnih ved ter interdisciplinarnega študija kulturne dediščine, vsekakor kažejo, da je s tem opravljen prvi korak k širšemu, multidisciplinarnemu premisleku o tej tematiki.“

 

Vir: https://knjigarna.ff.uni-lj.si/si/izdelek/1095/dediscina-v-oceh-znanosti/


Recommended Posts