Čivk duše Knjige iz Trsta

Prva izdaja, s katero se predstavlja nova kraška in slovenska založba, je, kajpada, pesniška. Urednica Martina Kafol jo je prepustila tržaškemu slovenskemu rojaku Acetu Mermolji, da jo napolni s svojimi še neobjavljenimi verzi zadnjih let. Časnikar, publicist in predvsem pesnik je to storil s pesmimi, dvoumno poimenovanimi čivki. In dodal, da se oglašajo iz duše. Lahko jih razumemo kot oglašanje ptic v vsej tonski lestvici, ali kot slovensko ustreznico zlasti v politiki razširjenega komuniciranja. Zbirko sestavljajo trije cikli: Migranti, Natura morta in Vračanja ter štiri daljše pesmi: Canto, Domovina, Pesem in Spremna beseda. Ta je na koncu tudi zato, ker pesnik v njej niza stopinje skozi življenje – od rojstva do smrti – ki jih po svoje pospremi beseda. Tudi o samem sebi in o naslovu: Čivk duše, / ki na belih krilih / preletava igre vetra / med oblaki / hipne večnosti.

Iztok Ilich, Bukla 137

 

Vir: https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/poezija/civk-duse.html


Recommended Posts