Repelce Knjige iz Trsta

„Knjiga Repelce – Boljunec, življenje in jezik nekdaj in danes je obsežna raziskava, ki jo je avtor Vojko Slavec opravil v svoji rodni vasi v razdobju več desetletij, pretežno v pogovorih z vaščani, ki so se spominjali svojega kraja, kot je bil v predvojnih letih. Boljunec je prikazan z najrazličnejših zornih kotov, kakšna je bila nekoč njegova podoba, kdo je tam živel, s čim so se ukvarjali vaščani, katere so bile njihove navade, kako so preživljali prosti čas.“

Vir: https://www.etno-muzej.si/sl/dogodki/repelce-boljunec-zivljenje-in-jezik-nekdaj-in-danes


Recommended Posts