Po stezicah in brezpotjih Knjige iz Trsta

V enaintridesetih skicah prehojenih stezic in brezpotij se avtor ob svoji osemdesetletnici zaustavi ob spominih na številne znane ali manj znane osebnosti slovenske zamejske stvarnosti, ki jih je srečeval na svoji poti in ki so sooblikovale in dograjevale njegovo osebnost.

Vir: https://www.mohorjeva.com/knjige_buecher/detail/po-stezicah-in-brezpotjih


Recommended Posts