Narod naš dokaze hrani Knjige iz Trsta

Milan Škrabec (1957) je leta 1980 končal študij zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaposlen je kot učitelj zgodovine na Srednji strojni in kemijski šoli v okviru Šolskega centra Ljubljana. Velik del prostega časa posveča slovenski kartofiliji, ki jo je vzljubil kmalu po končanem študiju. Sodeloval je pri več razstavah in kot pisec člankov. Avtor ali soavtor je pri naslednjih publikacijah, katerih rdeča nit so stare razglednice: Dežela ob Cerkniškem jezeru (1990), Vrhnika, prečuden kraj (1990), Narod naš dokaze hrani (2005), Boj za meje po prvi svetovni vojni (2007). Slovenstvo na razglednicah (2009)je vrhunec avtorjevih dolgoletnih raziskovanj slovenskega razgledničarstva.

Vir: https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/milan-skrabec-8454#facet:&productBeginIndex:0&facetLimit:&orderBy:5&pageView:grid&minPrice:&maxPrice:&pageSize:&


Recommended Posts