Boomwhackers – coole Musikrohre Otroške in mladinske knjige od 10 let / Kinder- und Jugendbücher ab 10 Jahre / Otroške knjige do 10 let / Kinderbücher bis 10 Jahre / Učbeno gradivo / Unterrichtsmaterial

 
Jaka Strajnar: Musikspiele für Kindergärten, Grund- und Musikschule
Broschüre, ISBN 978-0-900909-90-0, Verlag: Jaka Strajnar, 40 Seiten, € 20.-

Zum Buch
Das Buch ist für Erzieher und Erzieherinnen in Kindergärten, Lehrer und Lehrerinnen sowie Musikpädagogen und Musikpädagoginnen bestimmt. Es beinhaltet zehn Grundmusikspiele, mit Hilfe derer sich die Kinder auf eine bewährte, innovative und unterhaltsame Art und Weise mit den Rohren vertraut machen.

Es werden auch aufbauende Tätigkeiten und Ideen hinzugefügt, mit denen die Grundspiele kreativ erweitert und gefestigt werden können. Von äußerstem Vorteil sind jedoch Ihre eigenen Ideen, die Sie unter angeführte Ideen notieren können.

Die Spiele sind für Vorschul- und Schulkinder geeignet, die Kindergärten, Grund- und Musikschulen besuchen.


Jaka Strajnar: BOOMWHACKERS – ZABAVNE GLASBENE CEVI
Mehka vezava, ISBN 978-0-900908-64-4, založba: Jaka Strajnar, 40 strani, € 20.-

O knjigi

 • knjiga je namenjena vzgojiteljem v vrtcih, razrednim učiteljem ter glasbenim pedagogom
 • tehnike igranja so predstavljene opisno in slikovno
 • vsebuje deset osnovnih glasbenih aktivnosti, ki bodo otrokom na preizkušen, inovativen in zabaven način predstavile široko uporabo cevi
 • vsem aktivnostim so dodane tudi nadgradnje, s katerimi lahko osnovne glasbene aktivnosti ustvarjalno podkrepite in razširite
 • aktivnosti so primerne za otroke v vrtcih in za učence v osnovnih in glasbenih šolah

 

Jaka Strajnar: CAJON – SLOVENSKA ŠOLA CAJONA
Mehka vezava, ISBN 978-0-900909-92-4, založba: Jaka Strajnar, 40 strani, € 20.-

O knjigi

 •  šola je namenjena vsem, ki bi želeli spoznati osnove igranja na cajon in vsem, ki bi želeli nadgraditi svojo tehniko igranja
 • osnove so predstavljene z opisi, slikami in videoposnetki
 • videoposnetki vseh ritmov in vaj iz zbirke so dostopni na spletu
 • vsem ritmom so dodani tudi glasbeni predlogi, ob katerih lahko izvajate vse obravnavane ritme
 • nadaljevalna tehnika vsebuje uporabo plastičnih in lesenih metlic ter uporabo shakerja v kombinaciji s cajonom
 • predstavljeni in pojasnjeni so tudi številni prehodi (fills) in krajši prehodi, ki jih lahko vadite ob t. i. play-alongih
 • pedagoško oblikovana šola ponuja celosten vpogled v igranje cajona in omogoča hitro ter učinkovito učenje

zaradi široke uporabe različnih didaktičnih oblik je primerna tudi za samoučenje


Jaka Strajnar: Cajon. Die moderne Cajonschule
Broschüre, ISBN 978-0-900908-69-9, Verlag: Jaka Strajnar, 40 Seiten, € 20.-

Zum Buch
Mit diesem Buch lernt ihr die Grundtechniken zum Spielen der Cajon wie auch ausgewählte Weltrhythmen kennen. Jedes Notenbeispiel ist entsprechend gekennzeichnet und kann auf der Website angeschaut werden. So bekommt ihr eine Vorstellung vom Rhythmus und von der Spielweise und auch der Lerneffekt ist größer. Zudem gibt es für jeden Rhythmus auch ein Musikbeispiel, das ihr auch als Play a long verwenden könnt.


Jaka Strajnar: The Cajon World (engl./angl.)
Broschüre/Mehka vezava, ISBN 978-0-900908-68-2, Verlag/založba: Jaka Strajnar, 40 Seiten/strani,
€ 20.-

Zum Buch / O knjigi
Video: https://cajon.si/de/jaka-strajnar-the-cajon-world/


Jaka Strajnar: Svet ritmov
Mehka vezava, ISBN 978-0-900909-94-8, založba: Jaka Strajnar, 76 strani, € 25.-

O knjigi

Knjiga Svet ritmov je namenjena vzgojiteljem, učiteljem, glasbenim pedagogom in tudi staršem, ki bi želeli ritem vključiti v vsakdanje dejavnosti v vrtcu, šoli, glasbeni šoli ali doma.

Uporaba ritma je v knjigi predstavljena z naslednjimi tolkali: s cajonom, z lastnimi inštrumenti ter drugimi tolkali (djembe, conge, bongosi, bobni …)

Na začetku so opisane osnovne tehnike igranja na omenjena tolkala.
V nadaljevanju pa je knjiga razdeljena na tri poglavja:

 • Aktivnosti: poglavje vsebuje sedem osnovnih glasbenih aktivnosti, tem pa so dodane še številne nadgradnje, ki omogočajo razširitve in stopnjevanje težavnosti osnovnih aktivnosti. Tako osnovnim aktivnostim kot tudi nadgradnjam pa so dodane še ideje, s katerimi lahko osnovne aktivnosti in nadgradnje ustvarjalno še podkrepite.
 • Osnovni ritmi: poglavje vsebuje enajst ritmov, ki so predstavljeni s tabelami in notnim zapisom. Ritmi vsebujejo tudi različne razširitve (petje ob ritmični spremljavi, dvoglasni ritmični vzorci, prehodi) in tako predstavljajo tudi pripravo na naslednje poglavje.
 • Skladbe: poglavje vsebuje dvanajst skladb, ki so namenjene skupinskemu muziciranju ter izvajalski praksi. Pisane so v dveh glasovih, pri čemer lahko en glas izvaja več otrok. Skladbe lahko tako izvajate le z dvema otrokoma ali pa s celotnim razredom oz. skupino. Skladbe so pisane v različnih ritmih (pop/rock, cha cha, calypso, valček …) in vsebujejo tudi dele, ki so namenjeni improvizaciji. Za lažje učenje pa so na spletu dostopni tudi videoposnetki vseh skladb.