Predstavitev knjig Slovenske matice in Inštituta za narodnostna vprašanja Prireditve / Veranstaltungen

TOREK, 28. junij 2022, ob 18:30 uri
Knjižni center Haček (Paulitschgasse 5-7, 9020 Celovec)

 

 

Koroški plebiscit – 100 let kasneje
Urednik Danijel Grafenauer.
Prispevki avstrijskih in slovenskih avtorjev: Tina Bahovec, Ulfried Burz, Teodor Domej, Brigitte Entner, Danijel Grafenauer, Phillip Jernej, Matjaž Klemenčič, György Lukacs, Štefan Pinter, Andrej Rahten, KLaus Schönberger, Marija Wakounig. 

(Slovenska matica  v sozaložništvu  Inštituta za narodnostna vprašanja, 2021)

 

 

 

 

 

 

Svet je postal drugačen: Vpliv Covida-19 na etnične manjšine in obmejni prostor v Sloveniji in sosednjih državah.
Urednici Katalin Munda Hirnök in Sonja Novak Lukanović

(Inštitut za narodnostna vprašanja 2021)

V prispevku je prikazana situacija v šestnajstih slovenskih društvih na Hrvaškem neposredno pred in v času pandemije covida-19. Iz raziskave, ki je potekala od marca 2020 do avgusta 2021, je razvidno, da so slovenska društva doživela transformacijo. Od klasičnih kulturnih društev s starejšimi člani so se po prvem koronskem valu hitro prilagodila virtualnemu svetu in ukrepom. Prispevek omenja različna mnenja o ukrepih in različne načine prilagajanja slovenskih društev. Lahko se sklepa, da so društva obdržala svoje cilje in nadaljevala aktivnosti, povezane z ohranjanjem slovenskega jezika in kulture. Po skoraj dveh letih soočanja z boleznijo covid-19 je razvidno, da so se lažje prilagodila društva, ki imajo zaposlene in svoje prostore. Nove razmere in pogosta nemoč starejših članov, da delujejo v virtualnem svetu, so pri vodstvih slovenskih društev sprožili razmišljanja o prihodnosti in pomenu vključevanja mlajše generacije v aktivno članstvo slovenskih društev na Hrvaškem.

 

 

 

 

Vesna Mikolič, Izrazi moči slovenskega jezika

(Slovenska matica 2020)

Knjiga, prva iz skupne knjižne zbirke Razsežnosti slovenstva Annales ZRS Koper in Slovenske matice, predstavlja tudi prvo celovito, inovativno in interdisciplinarno obravnavo moči slovenskega jezika, povezano z intenziteto jezika. Ta je utemeljena kot jezikoslovno-pragmatična kategorija s slovničnim in slovarskim opisom njenih jezikovnih sredstev.