Knjižni dar 2020 Allgemein / Knjige / Bücher

Zloženka: Knjižni dar SPZ 2020

V Knjižnem daru 2020 Slovenske prosvetne zveze iz Celovca bodo izšle štiri publikacije:

Koroški koledar 2020 (ur.: Irena Destovnik, izdala SPZ); mehka vezava

V knjižnem Koroškem koledarju 2020 na cca 220 straneh objavljamo 20 člankov avtorjev in avtoric iz avstrijske Koroške in Slovenije. Objavljene teme so povezane z aktualnim družbenopolitičnim dogajanjem tako na Koroškem kot v Sloveniji. Fotografije za opremo Koroškega koledarja 2020 je prispevala Verena Gotthardt.

Rastje 13/2019, revija za literaturo, ustvarjalnost in družbena vprašanja (ur. Miha Vrbinc, izdala DSAP in SPZ); mehka vezava

Rastje 13 na 212 straneh prinaša pregled slovenske literarne ustvarjalnosti na Koroškem, ki so jo prispevali tako ustaljeni pisci kot novinci in šolarji, udeleženci literarnega natečaja. V reviji so predstavljene tudi publikacije članov DSAP, ki so jih izdali v minulem letu. Slike za opremo revije  je prispeval slikar Gustav Januš.

Dragana Laketić: Dadi in leteča torba, dvojezična slikanica za otroke (ur. Jerneja Jezernik, izdala SPZ in Knjigarna Haček, ilustrirala Maja Lubi); trda vezava

Knjižničarka v Slovenski študijski knjižnici, Dragana Laketić, ki z lutko Dadijem v vrtcih in šolah pripravlja tudi pravljične urice, je o skrivnostnem Dadijevem prihodu v knjižnico napisala zgodbico, ki igrivo predstavi pomen knjig in knjižnice za ljudi ter skrb za sočloveka. Dvojezična slikanica je prilagojena tudi otrokom z disleksijo.

Karel Prušnik – Gašper: Gamsi na plazu, ponatis, 5. izdaja (ur. Irena Destovnik, izdala SPZ); trda vezava

Ob stoti obletnici plebiscita smo pripravili 5. izdajo Gamsov na plazu avtorja Karla Prušnika – Gašperja, koroškega prvoborca, organizatorja protifašističnega boja na Koroškem. V knjigi smo aktualizirali opombe in dodali pregled najpomembnejše spominske literature iz obdobja 1958–2019 ter nove spremne besede. Knjigo je s svojimi slikami opremila avtorjeva vnukinja Tanja Prušnik.