Ena-dva-tri: Mali slovarček. Poklici Knjige / Bücher

Eins-zwei-drei: Ein kleines Wörterbuch. Berufe – Uno-due-tre: Un piccolo vocabolario. Professioni.
Slowenisch, Deutsch und Italienisch.

Otroška slikanica v treh jezikih, ki jo pripravlja celovški kulturni center Haček v sodelovanju z osnovnimi šolami v Avstriji, Sloveniji in Italiji kot učni pripomoček za učenje treh jezikov. Slikanica je priporočljiva za otroke, starše, vzgojiteljice in učitelje.

Hrsg. von: Haček – jeziki in kulture / Sprachen und Kulturen
Kategorie: Kinderbuch
Format: 21×28 cm
Gewicht: 456 g

Recommended Posts