Ena-dva-tri: Tisoč rož cveti Knjige / Bücher

Mala pesmarica
Eins-zwei-drei: Tausend Blumen blühen. Ein kleines Liederbuch – Uno-due-tre: Mille fiori fioriscono. Un piccolo canzionere
Slowenisch, Deutsch und Italienisch.

Geb. mit Audio CD  32 Seiten Trojezična pesmarica za otroke je nastala v sodelovanju med vzgojiteljicami in asistentkami vrtca »Sonce« v Celovcu in vrtca »Ringa raja« v Ledincah in je nov mozaični kamenček samopomoči pri uresničevanju jezikovno-pedagoškega modela v predšolski vzgoji. Za izbiro in ureditev sta odgovorni voditeljica vrtca »Sonce« Mili Hudl-Kunčič in asistentka za italjanski jezik v vrtcu »Ringaraja« v Ledincah, Ana Maria Guerra. Namenjena je otrokom, ki uživajo dvo- ali trojezično predšolsko vzgojo, vzgojiteljicam v vrtcih, ki ta model posredujejo, in staršem, ki želijo naučeno še utrjevati. Vsebinsko sledi temam iz toka letnih časov in pokriva delo v vrtcu, izbiro jezikov pa je narekovala geografska lega Koroške na stičišču treh velikih jezikovnih skupin. Posebnost pesmarice je ta, da pesmi nimajo dobesednega prevoda, pri izbiri smo se ozirale na značilnosti posameznega jezika. Ob koncu vsake pesmi je dodan slovarček. Pesmarica je primerna tudi za ljudskošolske otroke, za petje v družini in za otroške pevske zbore.

Hrsg. von: Haček – jeziki in kulture / Sprachen und Kulturen
Kategorie: Kinderbuch
Format: 21×28 cm
Gewicht: 456 g